РЕГУЛЯТОР ГИЛЬОТИНА " РОСРЕЕСТРНЫҢ КОНТРОЛЬ ҺӘМ КҮЗӘТЧЕЛЕК СИСТЕМАСЫН ҮЗГӘРТЕП КОРА

6 август 2020 ел., пәнҗешәмбе

Росреестрның контроль-күзәтчелек эшчәнлеген реформалаштыру күптән барлыкка килде-соңгы елларда тармакта күп нәрсә үзгәрде, һәм норматив актларның бер өлеше үз актуальлеген югалтты, дип билгеләп үтте Хөкүмәт Рәисе урынбасары Виктория Абрамченко, Президент имзалаган «Россия Федерациясендә мәҗбүри таләпләр турында» № 247-ФЗ һәм «Россия Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль турында» № 248-ФЗ федераль законнарга аңлатма биреп.
Җир һәм күчемсез милек өлкәсендә «регуляторная гильотина» механизмын гамәлгә ашыру буенча эш төркемен җитәкләгән Виктория Абрамченко (аның сүзләрен китерә) сүзләрен «Регуляторная гильотина» системасы аша узып, гамәлдәге норматив хокукый актларны тамырдан яңадан карау һәм кирәкле яңаларын чыгару мөһим.
Аерым алганда, җир төзелеше өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеге институтын төшереп калдырырга, шулай ук даими файдалану хокукында кулланылучы җир кишәрлеген милеккә сатып алу яки аренда хокукын рәсмиләштерү бурычын үтәмәгән юридик затлар өчен административ җаваплылыкны юкка чыгарырга тәкъдим ителә. Бу тәкъдимнәр гамәлдәге норматив-хокукый көйләүне актуальләштерү зарурлыгына бәйле.
Үткәрелгән реформа нәтиҗәләре буенча Росреестрның контроль-күзәтчелек эшчәнлеген системалы процессуаль җайга салу тулысынча формалашачак. Аерым алганда, федераль һәм региональ дәүләт контроле (күзәтчелеге), шулай ук муниципаль контроль төрләренең бердәм реестрын булдыру һәм алып бару күздә тотыла.
Законнар үзләре Хөкүмәт тарафыннан үткәрелә торган контроль-күзәтчелек эшчәнлеге реформасы кысаларында «җайга салу гильотинасы» механизмын тормышка ашыруга һәм бизнес өчен дә, контроль-күзәтчелек органнары өчен дә аеруча чыгымлыларны бетерүгә юнәлдерелгән.
«Россия Федерациясендә мәҗбүри таләпләр турында» гы закон нигезендә «җайга салу гильотинасы» механизмын гамәлгә ашыру билгеләнгән.
Аерым алганда, хөкүмәтнең 2020 елның 11 июнендәге карары белән 2021 елның 1 гыйнварыннан ике Хөкүмәт карары үз көчен югалткан дип танылды, шулай ук Икътисадый үсеш министрлыгының 23 боерыгының нигезләмәләре юкка чыгарылды. Аларда геодезия һәм картография, геодезия һәм картография эшчәнлеген лицензияләү, лицензия контроле, кадастр инженерларының үзкөйләнешле оешмасы, кадастр инженерлары СРО, арбитраж идарәчеләре, Бәяләүчеләр, Бәяләүчеләр, Бәяләүчеләр эшчәнлегенә күзәтчелек итү буенча мәҗбүри таләпләр бар.; электрон мәйданчыклар.

2021 елның 1 февраленнән мәҗбүри таләпләр билгеләнә торган норматив хокукый актларның нигезләмәләре тиешле елның 1 мартыннан яки 1 сентябреннән, әмма рәсми басылып чыккан көненнән соң 90 көннән дә соңга калмыйча үз көченә керәчәк. Мәҗбүри таләпләрне үз эченә алган норматив хокукый актларның күбесе үз көченә кергән көннән алып, күп дигәндә, 6 ел гамәлдә булачак.
Хәзерге вакытта Росреестр тарафыннан билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында гамәлдән чыгарыла торган норматив хокукый актлар проектларын әзерләү эше дәвам итә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International