"Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" исемен бирү турында нигезләмә

  

 "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" исемен бирү турында нигезләмә

Балык Бистәсе муниципаль районы Советының 2009 елның

9 ноябрендәге XXXXII-3 номерлы карары белән расланган

 

"Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" исеме турында нигезләмә

 

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. "Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" исеме (алга таба-Мактаулы гражданин) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының үсешенә һәм чәчәк атуына зур өлеш керткән гражданнарга (алга таба-Район) бирелә.

1.2. Мактаулы гражданин исеме Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советы (алга таба-район Советы) тарафыннан бирелә.

1.3. Мактаулы гражданин исеме гомерлеккә бирелә.

1.4. Мактаулы гражданин исеме ел саен дәгъвачылар арасыннан ике затка бирелә. Мактаулы гражданин исеме бирелмәгән претендентлар алдагы елларда карап тикшерү өчен документлар бирергә хокуклы. Мактаулы гражданин исеме бер үк затка кабат бирелә алмый.

1.5. Җирле хакимият һәм идарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм оешмалар, оешма, предприятие, учреждение җитәкчеләре, район халкы районның Мактаулы гражданнарына  хөрмәт күрсәтергә тиеш. 

2. Мактаулы гражданин исемен бирү нигезләмәләре һәм тәртибе

 

2.1. Мактаулы гражданин исемен бирү өчен нигез булып тора:

-районның икътисади, социаль, рухи үсешенә, аның тарихи-архитектура йөзен торгызуга һәм саклауга, биналар һәм корылмалар төзүгә зур өлеш кертү;

- район һәм аның халкы файдасына кылынган гамәлләр һәм эшләр (хәйрия эшчәнлеге, аеруча зур күләмдә иганәләр, социаль әһәмиятле проектларны түләүсез финанслау):

- озак вакытлы иҗтимагый, сәяси, фәнни, спорт, мәдәни, хуҗалык эшчәнлеге, шулай ук район, Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе өчен күренекле нәтиҗәләргә ирешкән өчен гражданинның район халкы арасында абруй казануы.

2.2. Дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, предприятие һәм оешмаларның хезмәт коллективлары, иҗтимагый, сәяси, дини, профсоюз берләшмәләре, гражданнар мактаулы гражданин исемен алуга кандидатлар тәкъдим итү инициативасы белән чыга алалар.

2.3. Мактаулы гражданин исемен бирү буенча тәкъдимнәр район Советы карары белән раслана торган «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданин» исемен бирү турындагы тәкъдимнәрне карау комиссиясе (алга таба-Комиссия) тарафыннан карала.

2.4. Район башлыгы шәхси инициативасы белән комиссиягә Мактаулы гражданин исемен бирү өчен кандидатура кертергә хокуклы.

2.5. Мактаулы гражданин исеменә тәкъдим итү өчен түбәндәге документларны тапшырырга кирәк:

1. Үтенеч.

2. Тәкъдим итү (беркетмә өземтәсе).

3. Анкета мәгълүматлары, биография.

4. Фото-видео-материаллар.

5. Әлеге затның казанышларын раслаучы, исемгә тәкъдим итү турындагы үтенечнамәне нигезләүче материаллар яки документлар (яки аларның күчермәләре).

 

2.6. Исем бирү турындагы мәсьәләне карау һәм хәл итү исемгә тәкъдим ителгән заттан башка гамәлгә ашырылырга мөмкин.

2.7. Комиссия тәкъдимнәрне район Советына җибәрә, ә район Советы гражданинга исем бирү турында карар кабул итә яки тәкъдим ителгән кандидатураларны кире кага.

2.8. Район Советының Мактаулы гражданин исемен бирү турындагы карары массакүләм мәгълүмат чараларында мәҗбүри басылып чыгарылырга тиеш. 

 

3.Мактаулы гражданнарның аерымлык билгеләре һәм аларны  бүләкләү

 

3.1. Районның Мактаулы гражданинына тантаналы шартларда депутатлар, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашында түбәндәге аерым хөрмәтләү билгеләре тапшырыла:

а) Мактаулы гражданин грамотасы;

б) Мактаулы гражданин таныклыгы;

в) Мактаулы гражданинның күкрәк билгесе;

3.2. Мактаулы гражданин таныклыгы һәм грамотасы район Башлыгы тарафыннан имзалана.

3.3. Мактаулы гражданинга 22600 (егерме ике мең алты йөз) сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк тапшырыла, аннан Россия Федерациясе Салым Кодексының 207 статьясы нигезендә физик затлар кеременә салым (НДФЛ) тотыла.

3.4. Бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк, шулай ук күкрәк билгесен, грамотаны һәм мактаулы граждан таныклыгын әзерләүгә финанслау бюджеттан тыш чыганаклар хисабына башкарыла.

3.5. Мактаулы гражданнарның исемнәре хронологик тәртиптә районның Мактаулы гражданнары китабына кертелә. Мактаулы гражданнар китабына язылу район Башлыгы тарафыннан раслана. Мактаулы гражданнар китабы район Советында даими саклана. 

4. Мактаулы гражданинның күкрәк билгесе тасвирламасы

 

4.1. Күкрәк билгесендә район гербы сурәте элементлары кулланыла. Күкрәк билгесе алтын башаклар кысасына урнаштырылган кояш һәм су дискы фонындагы балык (чөгә) сурәтеннән гыйбарәт. Башаклар 28 бөртектән тора - бу район составына керүче 28 муниципаль берәмлек. Медальнең ике ягында-Россия һәм Татарстан флаглары сурәте төшерелгән һәм "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" дип язылган..

Билге үлчәме 26x42 мм.

4.2. Билге алтынсыман йөгертелгән композит металлдан һәм куе кызыл төстәге эмальдән эшләнгән.

4.3. Билге элмәк һәм боҗра ярдәмендә Татарстан Республикасы флагы сурәтләнгән турыпочмаклы колодка белән тоташтырыла.

Колодканың икенче ягында кием-салымга беркетү өчен каптырма бар.

5. Мактаулы гражданин грамотасының тасвирламасы

 

5.1. Мактаулы гражданин грамотасы А4 форматындагы кәгазьдә эшләнгән. Грамотага бүләкләнүченең фамилиясе, исеме һәм атасының исеме языла, район Башлыгы имзасы куела.

Кысаның өске өлешендә районның төсле гербы сурәтләнгән.

5.2. Грамота махсус ясалган футлярлы папкага урнаштырыла. Пыялалы агач кыса рәвешендәге өстәмә бизәлеш элементлары да каралган.

6. Мактаулы гражданин таныклыгы тасвирламасы

 

6.1. Мактаулы гражданин таныклыгы бланкы ал төстәге саклагыч челтәрле  кәгазьдән ясалган ике битлек китапчыктан гыйбарәт, ул куе кызыл төстәге калын тышлыкка ябыштырыла.

Таныклык бланкының үлчәме-210х143 мм.

Тышлыкта "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" билгесе сурәте урнаштырылган. Билгедән түбәнрәк - ике дәүләт телендә язу:

Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины.

 Тышлыктагы "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" билгесе сурәте һәм  тексты алтынсыман  басып эшләнә.

6.2. Тышлыкның эчке сул һәм уң битләренең үзәгендә  " Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" билгесенең фон сурәте урнаштырылган.

Таныклыкның уң битендә: Таныклык №____, "Балык Бистәсе муниципаль районы үсешенә һәм чәчәк атуына, аның Татарстан Республикасында, Россиядә һәм халыкара аренада ролен һәм абруен күтәрүгә зур өлеш керткән өчен" фамилиясе, исеме һәм атасының исеме "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины"исеменә лаек булды, дип языла.

Аста "Балык Бистәсе муниципаль районы Советының________ номерлы карары" дигән текст урнашкан, текст астында: "район Башлыгы" дигән сүзләр, имза һәм мөһер өчен урын бар.

6.3. Китапның сул ягында текст татар телендә кабатлана. 

7."Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданнары" Китабының тасвирламасы

7.1. "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданнары" Китабы 60x40 см үлчәмендә, металл бизәк һәм декоратив элементларны инкрустацияләп  куе кызыл төстәге күннән эшләнгән. Фасадында шулай ук "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданины" билгесе, ике дәүләт телендә (рус һәм татар телләрендә) "Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданнары"дигән язу урнашкан. Китапның фасадының күн катламына металл бизәкләр һәм декоратив элементлар басып төшерелгән. Китапның тышкы өлеше дә  шул ук технология буенча эшләнгән. Икенче ягында  китапның декоратив өслеген  саклау өчен "аяк"лар - аскуймалар куелган.

7.2. Китап битләренә Балык Бистәсе муниципаль районының Мактаулы гражданнары исемнәре һәм район Советының исем бирү турындагы карарларыннан өземтәләр кертелә. Һәр бит юка пергамент кәгазе белән каплана. 

Соңгы яңарту: 2021 елның 14 апреле, 15:19

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International